Kuntotarkastukset

Kiinteistöjen kuntotarkastukset

KIINTEISTÖN PIDON ASIANTUNTIJAPALVELUT

 

kosteusmittaus

 


Asuntokaupan kuntotarkastus

Asuntojen kunnon tarkastaminen on yleistynyt kaupanteon yhteydessä. Ostaja haluaa varmistua siitä, ettei asunnossa tai omakotitalossa ole ongelmia.

Kuntotarkastus tehdään asuntokaupan yhteisen toimintamallin mukaisesti. Työ tehdään pääosin aistinvaraisesti pintoja rikkomattomin menetelmin. Yleisestä käytännöstä poiketen meillä on aina mukana koko tutkimuskalusto työn laadun takaamiseksi. Tarkastuksessa tehdään tarvittaessa myös tutkimusreikiä rakenteen kunnon selvittämiseksi. Tarkastuksesta saatujen tulosten perusteella päätetään onko laajempiin tutkimuksiin aihetta.
Kuntotarkastus raportista selviää rakenteiden vauriot, puutteet ja niistä aiheutuvat riskit sekä korjausehdotus. Raportissa kerrotaan myös mahdolliset seuraukset jos puutteita ei rakenteista korjata.
Raportissa mainitaan myös jos joku rakenne on jostain syystä jouduttu jättämään tutkimatta.

Kuntotarkastuksesta tehdään aina kirjallinen raportti jossa on myös kuvat havainnoista ja toimenpiteistä.

Kuntotarkastus tehdään suoritusohjeen YTM:n mukaisesti.

Käytämme aina aistivaraisten havaintojen tukena seuraavaa tutkimuskalustoa.

  • Gann pintakonteuden osoitin ( kapasitiivinen mittaus)
  • Doser pintakosteuden osoitin (kapasitiivinen mittaus )
  • Vaisala rakenteiden kosteusmittalaite järjestelmä HM44
  • Vaisala rakenne ja ilmankosteuden mittalaite HMI41 ja mittapää HMP42
  • Trotec T500 materiaalin kosteusmittari ( vastusmittaus )
  • Trotec EC 60 V Lämpökamera.
  • Trotec videoendoskooppi
  • TSI paine-ero mittaus Pitot putkella.
  • TSI kuumalanka anemometri
  • TSI sisäilmanlaadun mittaus HÄKÄ, HIILIDIOKSIDI, SUHTEELLINEN KOSTEUS

Tarkastuksen yhteydessä tehtävät mittaukset antaa paremman tiedon rakenteista ja parantaa kuntoarvion tai kuntotarkastuksen laatua.

Ongelman löytyessä selvitetään laajuus, erillisellä kartoituksella tai kuntotutkimuksella.

Kuntoarvio

Kuntoarviolla kiinteistön omistajat saavat tiedon kiinteistön eri osien kunnosta. Kuntoarvioon sisältyy PTS eli pitkän aikavälin kunnossapito suunnitelma. Suunnitelman pituus on 10 vuotta. Kuntoarviossa tarkastetaan kiinteistön rakennustekniikka, LVI- ja sähkötekniikka.
Asunto-osakeyhtiö
Kuntoarvio tehdään suoritusohjeen KH 90-00294 mukaisesti.
Liikekiinteistöt
Kuntoarvio tehdään suoritusohjeen KH 90-00296 mukaisesti.

Märkätilan / kosteantilan katselmus.

Rakenteet tutkitaan järjestelmällisesti pintoja rikkomatta.

– Rakenteet, pintamateriaalit
– Vesijohdot ja viemäröinti
– Kalusteet, varusteet, laitteet

Tarvittaessa esitetään tarkempaa tutkimusta.

Kuntotutkimus

Kuntotutkimuksella täydennetään pintoja rikkomattomin menetelmin tehtyä kuntoarviota tai kuntotarkastusta jos on syytä epäillä rakenteessa olevaa vauriota.

Kuntotutkimus voidaan myös tehdä erilliseen rakenteeseen tai rakennusosaan josta täytyy selvittää tiedossa olevan vaurion laajuus.

Lämpökamerakuvaus

Käytämme lämpökamerakuvausta muiden tutkimusten tukena, kuntoarvioissa ja kuntotutkimuksissa tarvittaessa. Lämpökamerakuvauksella voidaan osaltaan selvittää monentyyppisiä asioita rakenteesta mm.

– Eristysongelmia ( huonosti asennettujen eristeiden sijainti)
– Lämpövuotoja ( Ikkunat, ovet )
– kosteusvaurioita ( kastuneen alueen laajuus ja sijainti)
– Lämmitys johtojen ja putkien sijainti

Ilmanlaadunmittaukset

Ilmanlaadun perusmittaukset Hiilidioksidi, häkä, ilmankosteus
myös pitkän aikavälin seurantamittaukset
Erilaiset käytetyt rakennusmateriaalit luovuttavat VOC yhdisteitä. Tutkimuksella voidaan selvittää onko kyseisessä materiaalissa tai kohteen sisäilmassa VOC yhdisteitä.

Mikrobitutkimus

Otamme tarvittaessa tutkittavasta kohteesta materiaali näytteitä jonka jälkeen ne lähetetään analysoitavaksi. Näytteestä selvitetään sen sisältämät mikrobit. Ilmassa olevat mikrobienmäärät selvitetään ottamalla kohteesta ilmanäyte joka analysoidaan laboratoriossa. Saatavasta raportista selviää erilaisten mikrobien: homeiden, sädesienten, hiivojen ja bakteerien määrät näytteessä. Tuloksien perusteella tehdään päätelmät rakenteiden vaurioista.

Energiatodistus

Teemme energiatodistuksia rakennuslupa menettelyä varten sekä olemassa oleviin kiinteistöihin joihin tarvitaan ns. Erillinen energiatodistus.
Olemassa olevaan rakennukseen energiatodistus vaaditaan kun asunto myydään tai vuokrataan. Pientaloissa ja enintään kuuden asunnon rivitaloissa todistus on vapaaehtoinen jos rakennuslupa haettu ennen vuotta 2008.